Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối các hoạt động sử dụng trang web kiemtiencenter.com, bao gồm tất cả những nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại đây hoặc thông qua trang web: Diễn đàn Phần mềm kiemtiencenter.com, Diễn đàn Hỗ trợ kiemtiencenter.com, Dịch vụ lưu trữ (“Hosting”) kiemtiencenter.com và các Website liên kết khác.

Website được sở hữu và điều hành bởi Kiemtiencenter, Inc (“Kiemtiencenter”). Trang web được cung cấp theo sự đồng ý của bạn mà không sửa đổi bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào có trong tài liệu này. Tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác (bao gồm cả Chính sách bảo mậtNguyên tắc cộng đồng của kiemtiencenter.com) và các thủ tục sẽ được công bố theo thời gian trên trang web này bởi Kiemtiencenter (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong đây, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Các điều khoản và điều kiện này được coi là một đề nghị của Kiemtiencenter, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên.

1. Tài khoản kiemtiencenter.com của bạn

Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho tài khoản của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản. Bạn phải thông báo ngay cho Kiemtiencenter về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc những hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Kiemtiencenter sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bạn, bao gồm mọi thiệt hại phát sinh từ những hành vi hoặc thiếu hoặc thiếu sót đó gây ra.

2. Trách nhiệm của người đóng góp

Nếu bạn đăng tải tài liệu lên trang web, bao gồm các liên kết trên trang web hoặc tạo tài liệu khác (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện) bằng Trang web (bất kỳ tài liệu nào, “Nội dung”), bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ tác hại nào phát sinh từ nội dung đó. Bất kể nội dung được đề cập có cấu thành văn bản, đồ họa, tệp âm thanh hoặc phần mềm máy tính hay không. Bằng việc cung cấp nội dung, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

  • Việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Nếu sếp của bạn có quyền sở hữu trí tuệ bạn tạo, bạn có thể:

(i) Nhận được sự cho phép từ sếp của bạn để đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc

(ii) Tất cả các quyền đối với Nội dung;

  • Bạn đã hoàn toàn tuân thủ mọi giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã thực hiện mọi thứ cần thiết để chuyển thành công cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản bắt buộc nào;

  • Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu, phần mềm độc hại, ngựa Trojan, nội dung độc hại hoặc phá hoại nào khác;

  • Nội dung không phải là spam, không phải là máy hoặc được tạo ngẫu nhiên và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hay không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba, tăng thứ hạng công cụ tìm kiếm của các trang web của bên thứ ba, các hành vi bất hợp pháp khác như lừa đảo), hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của tài liệu (chẳng hạn như giả mạo);

  • Nội dung không phải là nội dung khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực và không vi phạm quyền riêng tư hay quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;

  • Nội dung của bạn không được quảng cáo qua tin nhắn điện tử không mong muốn như liên kết spam trên các nhóm tin tức, danh sách email, blog và trang web cũng như các phương pháp quảng cáo không được yêu cầu tương tự;

  • Nội dung của bạn không được đặt tên theo cách gây hiểu lầm cho độc giả của bạn nghĩ rằng bạn là một người hoặc công ty khác; và

  • Trong trường hợp Nội dung bao gồm mã máy tính, phải được phân loại chính xác và/hoặc mô tả loại, bản chất, sử dụng và tác động của tài liệu dù có được yêu cầu làm như vậy bởi Kiemtiencenter hay không.

3. Giấy phép nội dung người dùng

Đóng góp của người dùng được cấp phép theo Giấy phép không được cấp phép của Creative Commons Ghi công-Không thương mại-Chia sẻ tương tự 3.0. Không hạn chế bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào, Kiemtiencenter có quyền (mặc dù không phải nghĩa vụ), theo quyết định riêng của Kiemtiencenter

(i)Từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào, theo quan điểm hợp lý của Kiemtiencenter, vi phạm bất kỳ chính sách nào của Kiemtiencenter hoặc bất kỳ cách nào có hại hoặc phản đối, hoặc

(ii) chấm dứt hoặc từ chối truy cập và sử dụng Trang web cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của Kiemtiencenter. Kiemtiencenter sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ số tiền nào đã thanh toán trước đó.

4. Thanh toán và gia hạn

Điều khoản chung

Các dịch vụ trả tiền hoặc nâng cấp tùy chọn có thể có sẵn trên trang web. Khi sử dụng dịch vụ trả tiền tùy chọn hoặc nâng cấp, bạn đồng ý thanh toán cho Kiemtiencenter phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm được chỉ định.

Thanh toán sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ hoặc nâng cấp. Nó sẽ bao gồm việc sử dụng dịch vụ đó hoặc nâng cấp cho khoảng thời gian đăng ký hàng tháng hay hàng năm như được chỉ định. Các khoản phí này không được hoàn lại.

Tự động gia hạn

Trừ khi bạn thông báo cho Kiemtiencenter trước khi kết thúc thời hạn đăng ký mà bạn muốn hủy dịch vụ hoặc nâng cấp, nếu không đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn cho phép chúng tôi thu phí đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng sau đó (cũng như bất kỳ khoản thuế nào) bằng cách sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán khác mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Đăng ký có thể bị hủy bất cứ lúc nào.

5. Dịch vụ

Hosting, dịch vụ hỗ trợ

Các dịch vụ Hosting và Support tùy chọn có thể được cung cấp bởi Kiemtiencenter theo các điều khoản và điều kiện cho từng dịch vụ đó. Bằng cách đăng ký tài khoản Dịch vụ Hosting/Support hoặc Support, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện đi theo.

HTTPS

Chúng tôi cung cấp HTTPS dưới dạng tiện ích bổ sung trả phí. Bằng cách đăng ký và sử dụng miền tùy chỉnh trên kiemtiencenter.com, bạn cho phép chúng tôi thay mặt cho người đăng ký tên miền (ví dụ: bằng cách yêu cầu chứng chỉ cần thiết) với mục đích duy nhất là cung cấp HTTPS trên trang web của bạn.

Doanh nghiệp

Dịch vụ Hosting doanh nghiệp được cung cấp bởi Kiemtiencenter theo các điều khoản và điều kiện cho từng dịch vụ, được xác định theo hợp đồng cụ thể với khách hàng. Bằng cách đăng ký tài khoản Enterprise Hosting, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đó.

6. Trách nhiệm của khách truy cập trang web

Kiemtiencenter đã không xem xét và không thể xem xét tất cả tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính được đăng lên Trang web và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung, tính hữu ích hoặc tác động của tài liệu đó. Bằng cách điều hành trang web, Kiemtiencenter không đại diện hoặc xác nhận rằng nó xác nhận tài liệu đã đăng hoặc cho rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hoặc không có hại.

Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, ngựa Trojan và nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Trang web có thể chứa nội dung xúc phạm, không đứng đắn hoặc có thể bị phản đối, cũng như nội dung chứa các lỗi không chính xác về kỹ thuật, lỗi in ấn và các lỗi khác. Trang web cũng có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai hay vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của bên thứ ba hoặc việc tải xuống, sao chép, sử dụng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Kiemtiencenter từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tác hại nào do việc khách truy cập trang web sử dụng hoặc từ bất kỳ lượt tải xuống nào của những khách truy cập nội dung đó đã đăng.

7. Nội dung đăng trên các trang web khác

Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét tất cả tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được cung cấp qua Websites và các trang web (webpage) có liên kết kiemtiencenter.com.

Kiemtiencenter không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với Websites và các webpage không phải của kiemtiencenter.com, và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết đến với Websites và các webpage không phải là kiemtiencenter.com, Kiemtiencenter không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận các trang web đó.

Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, ngựa Trojan và nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Kiemtiencenter từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tác hại nào do việc bạn sử dụng với Websites và các webpage không phải của kiemtiencenter.com.

8. Vi phạm bản quyền và Chính sách DMCA

Vì Kiemtiencenter yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, nên tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết bởi kiemtiencenter.com vi phạm bản quyền của bạn và nếu trang web này cư trú tại Hoa Kỳ, bạn được khuyến khích thông báo cho Kiemtiencenter theo Chính sách Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ của Kiemtiencenter (“DMCA”).

Kiemtiencenter sẽ trả lời tất cả các thông báo như vậy, bao gồm khi được yêu cầu hoặc phù hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm, vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. Kiemtiencenter sẽ chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web của khách truy cập nếu trong các trường hợp thích hợp, khách truy cập được xác định là người vi phạm bản quyền, lặp lại bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Kiemtiencenter hoặc những người khác. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Kiemtiencenter sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước đó cho Kiemtiencenter.

9. Sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận này xác định Kiemtiencenter không chuyển cho bạn bất kỳ tài sản trí tuệ nào từ Kiemtiencenter hoặc của bên thứ ba. Tất cả quyền sở hữu và lợi ích đối với tài sản đó sẽ được duy trì (giữa các bên) chỉ với Kiemtiencenter.

Kiemtiencenter, kiemtiencenter.com, logo kiemtiencenter.com và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng khác được sử dụng cùng với kiemtiencenter.com hoặc Website là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của người cấp phép Kiemtiencenter .

Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng khác được sử dụng liên quan đến Website có thể là thương hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Website không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Kiemtiencenter hoặc thương hiệu của bên thứ ba khác.

10. Ghi công

Kiemtiencenter bảo lưu quyền hiển thị các liên kết ghi nhận tác giả như tác giả ‘Powered by kiemtiencenter.com,’ và sẽ được ghi trong chân trang nội dung của bạn.

11. Thay đổi

Kiemtiencenter có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thoả thuận này định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này cấu thành việc chấp nhận những thay đổi đó.

Trong tương lai, Kiemtiencenter cũng có thể cung cấp các dịch vụ, tính năng mới hoặc cả hai thông qua website (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng, dịch vụ mới này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

12. Chấm dứt

Kiemtiencenter có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Website bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức.

Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản kiemtiencenter.com của bạn (nếu bạn có), bạn chỉ cần ngừng sử dụng Website. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này cũng chấm dứt, bao gồm quy định quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

13. Tuyên bố từ chối bảo hành

Website được cung cấp “nguyên trạng”. Kiemtiencenter và các nhà cung cấp, người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bảo hành về kỹ năng bán hàng, sự minh bạch trong những mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả Kiemtiencenter cũng như các nhà cung cấp và người cấp phép đều không bảo đảm rằng Website sẽ không có lỗi hoặc quyền truy cập vào đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Nếu bạn đang đọc điều này, bạn phải hiểu rằng bạn tải xuống hoặc lấy nội dung, dịch vụ thông qua trang web sẽ là quyết đinh của riêng bạn và bạn phải chịu rủi ro nếu có.

14. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, Kiemtiencenter, hoặc các nhà cung cấp, người cấp phép, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào của thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm pháp lý hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng nào khác cho:

(i)bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả;

(ii)chi phí mua sắm sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế;

(iii)cho gián đoạn sử dụng hoặc mất mát hoặc tham nhũng dữ liệu;

(iv)đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá mức phí mà bạn trả cho Kiemtiencenter theo thỏa thuận này trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước khi rõ lý do. Kiemtiencenter sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại hay chậm trễ nào do các vấn đề ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng. Các điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị pháp luật hiện hành cấm.

15. Đại diện và bảo hành chung

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

(i)việc bạn sử dụng Trang web sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách bảo mật
của Kiemtiencenter, Nguyên tắc cộng đồng, Thỏa thuận này và tất cả các luật, quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào tại quốc gia của bạn, tiểu bang, thành phố hoặc khu vực khác của chính phủ về hành vi trực tuyến, nội dung có thể chấp nhận và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​quốc gia nơi trang web này cư trú hoặc quốc gia nơi bạn cư trú).

(ii)việc sử dụng của bạn của trang web sẽ không vi phạm hoặc không phù hợp với quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

16. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và tổ chức Kiemtiencenter vô hại, các nhà thầu và người cấp phép, và các giám đốc, nhân viên, nhân viên và đại lý tương ứng của họ và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu và chi phí, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.

17. Khác

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ ràng buộc giữa Kiemtiencenter và bạn liên quan đến vấn đề này, và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản sửa đổi có chữ ký của một giám đốc được ủy quyền của Kiemtiencenter, hoặc đăng bởi Kiemtiencenter của một phiên bản sửa đổi.

Trừ trường hợp luật áp dụng có quy định khác với Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Website sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ngoại trừ xung đột luật pháp và địa điểm cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Hạt San Francisco, California. Ngoại trừ các yêu cầu bồi thường bắt buộc hoặc công bằng hoặc khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không cần gửi trái phiếu), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này sẽ được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài toàn diện của Trọng tài Tư pháp và Dịch vụ Hòa giải, Inc (“JAMS”) của ba trọng tài viên được chỉ định theo các Quy tắc như vậy. Việc phân xử sẽ diễn ra tại San Francisco, California, bằng tiếng Anh và quyết định trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào.

Bên hiện hành trong bất kỳ hành động nào hoặc tiến hành thực thi Thỏa thuận này sẽ được hưởng các chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được giữ không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Sự từ bỏ bởi một trong hai bên của bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào đồng ý và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của nó; Kiemtiencenter có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không có điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và sẽ có lợi cho các bên, người thừa kế và người được giao.