Website để lâu giờ đăng bài có ảnh hưởng đến SEO

Mọi người cho mình xin hỏi: website để cả năm không đăng bài giờ, giờ cũng website đó mình thay đổi chủ đề và đăng bài lại thì có ảnh hưởng gì đến việc SEO sau này không mọi người. Cảm ơn mọi người.