Thảo luận về định hướng xây dựng Authority Site

Quan trọng là backlink có liên quan và đủ mạnh ko đó bạn, còn không đáp ứng được thì chỉ là rác thôi.

1 Like