Hỏi đáp, thảo luận về website WordPress

theme chưa kích hoạt đó bạn, do bạn dùng giao diện trả phí đó

Cho mình hỏi khi mình viết content ở phần new post tất cả dc up lên nhưng khi mình publish thì lại vì cắt phần cuối đoạn content, cho mình hỏi làm thế nào để fix ạ