Hỗ trợ/Thảo luận kiếm tiền affiliate marketing ngách tài chính

Đây là topic hỗ trợ về việc kiếm tiền affiliate marketing ngách tài chính. Topic này dành cho bạn nếu bạn đã mua khóa học affiliate tài chính tại KTcity.

Những trường hợp còn lại vẫn có thể xem những cuộc trao đổi, tuy nhiên QTV cũng như các Expert sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ hay duyệt câu hỏi.

Vui lòng tuân theo quy định của Up Community khi hoạt động trên cộng đồng.

Topic được support bởi:

  • Dương Nhật Long
  • Nguyễn Trà
  • Nguyễn Đức Lộc

3 Likes

Trong video “Cách thiết lập quảng cáo Facebook dành riêng cho chiến dịch tài chính”, mình đã viết một bài theo hướng dẫn nhưng chạy quảng cáo được một ngày thì Facebook cấm quảng cáo đó và báo “Quảng cáo chứa các nội dung cho vay dài hạn…”. Tức là facebook đã duyệt khá sâu nội dung quảng cáo kể cả khi nó chạy. Vậy làm thế nào để tránh được ạ ?