Giới thiệu chuyên mục Tối ưu Website / Landing Page

(Thay thế đoạn này với miêu tả về category mới. Bản hướng dẫn này sẽ được xuất hiện trong vùng chọn của category, vì thế nó chỉ giới hạn trong 200 kí tự. Cho đến khi bạn chỉnh sửa phần miêu tả này hoặc tạo topic cho nó, category này sẽ không xuất hiện trên trang web.)

Sử dụng những đoạn sau để viết mô tả dài, hướng dẫn sử dụng hoặc điều luật sử dụng:

  • Mục đích sử dụng của category này là gì?

  • Category này khác với những cái khác như thế nào?

  • Những topic trong category này thường có nội dung gì?

  • Chúng ta có thể ghép với category khác không?

2 Likes

Xin chào mọi người,
Cho mình hỏi là Thrive Architect theme mình có thể tuỳ biến giao diện web cho nhiều mục đích được ko? Ví dụ như: landing page, blog, portfolio, woocomerce…
Mình muốn mua theme cho mục đích là landing page, blog và portfolio.
Mong mọi người hỗ trợ, cám ơn.