Giới thiệu chuyên mục Facebook Ads/ Facebook Marketing

(Thay thế đoạn này với miêu tả về category mới. Bản hướng dẫn này sẽ được xuất hiện trong vùng chọn của category, vì thế nó chỉ giới hạn trong 200 kí tự. Cho đến khi bạn chỉnh sửa phần miêu tả này hoặc tạo topic cho nó, category này sẽ không xuất hiện trên trang web.)

Sử dụng những đoạn sau để viết mô tả dài, hướng dẫn sử dụng hoặc điều luật sử dụng:

  • Mục đích sử dụng của category này là gì?

  • Category này khác với những cái khác như thế nào?

  • Những topic trong category này thường có nội dung gì?

  • Chúng ta có thể ghép với category khác không?

5 Likes

Chào mọi người, mình mới lập page để mở bán quần áo trẻ em online, các bạn cho mình hỏi

  1. Với người mới như mình thì giờ nên nhập khoảng bao nhiêu mẫu để bán (mỗi mẫu thường phải có nhiều size)
  2. Chạy quảng cáo thì nên chạy từng mẫu một, hay tạo 1 bài chuyên quảng cáo rồi chạy
    Mình cảm ơn!