Giới thiệu chuyên mục Digital Marketing Platform

Đây là chủ đề dành cho các Digital Marketing Platform có thể giới thiệu về nền tảng của mình qua những câu hỏi ngắn gọn:

  • Bạn là ai ?

  • Nền tảng của bạn giúp được gì cho cộng đồng ?

  • Cách thức hoạt động ?

  • Đăng ký & ưu đãi nếu có

  • Hoặc bất cứ thứ gi mà bạn cho nó là quan trọng

Và khi đã đăng vào Up Community, nền tảng nên có Community Manager để hỗ trợ toàn bộ các câu hỏi của thành viên để xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt hơn.

Chú ý: Đây không phải là khu vực mở, vui lòng liên hệ với Thế Khương trước khi giới thiệu về nền tảng tại Up Community.

7 Likes

Hay quá @thekhuong92

:hugs: hay quá. Chờ đợi mở mang kiến thức…