Giới thiệu chuyên mục Crypto Currency

Danh mục này sẽ thảo luận về

  • Trade coin

  • ICO

  • Hold for long term

5 Likes

Mình nghĩ tiền ảo nó giống như đánh bài thôi, tiền từ túi người này qua túi người kia. Rồi tất cả vào túi thằng nhà cái đang cầm trịch.
Biết là kiếm tiền, nhưng kiếm sao cho đàng hoàng.

1 Like

bản chất trade th2i là dòng tiền nó chạy như thế mà, ai giữ đc thì là ng thắng ( đó là lợi nhuận)