cách xóa chữ category trong wordpress

Làm sao xóa được chữ này vậy ad