Chính sách thu thập thông tin của chúng tôi

Khi đăng kí trên webiste này, hoặc tham gia diễn đàn để tham khảo thông tin, bình luận và đánh giá những nội dung được chia sẻ tại trang, đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận với chính sách thu thập thông tin từ chúng tôi.

Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên và địa chỉ e-mail của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần đăng ký. Địa chỉ email của bạn sẽ được xác minh bằng một email có chứa một liên kết duy nhất. Khi bạn truy cập liên kết được đính kèm, điều này giúp chúng tôi hiểu rằng bạn đang sở hữu địa chỉ e-mail.

Khi đăng ký và đăng các bài viết, chúng tôi sẽ lưu lại địa chỉ IP từ bài post. Chúng tôi cũng sẽ giữ lại nhật ký máy chủ bao gồm địa chỉ IP của mọi yêu cầu gửi đến máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Những thông tin được thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

  • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn - thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn.
  • Cải thiện trang web - chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.
  • Cải thiện dịch vụ khách hàng - thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và các nhu cầu hỗ trợ của bạn…
  • Để gửi email định kỳ - Địa chỉ email bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin, thông báo mà bạn yêu cầu về các thay đổi cho chủ đề hoặc để trả lời tên người dùng của bạn, trả lời các câu hỏi và / hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp bảo mật để giữ thông tin cá nhân của bạn được an toàn khi bạn tiến hành nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân.

Chính sách lưu giữ dữ liệu của bạn là gì?

Chúng tôi sẽ nỗ lực để:

  • Giữ lại nhật ký máy chủ chứa địa chỉ IP của tất cả các yêu cầu tới máy chủ này không quá 90 ngày.
  • Giữ lại các địa chỉ IP được liên kết với người dùng đã đăng ký và bài đăng của họ không quá 5 năm.

Chúng tôi có sử dụng cookies không?

Dĩ nhiên là có. Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web bạn đang sử dụng (nếu bạn cho phép). Những cookie này cho phép trang web nhận ra trình duyệt của bạn và nếu bạn có tài khoản đã đăng ký, hãy liên kết nó với tài khoản đã đăng ký của bạn.

Cookie được sử dụng để hiểu và lưu tùy chọn của bạn cho các lần truy cập trong tương lai và tổng hợp những dữ liệu về lưu lượng truy cập và tương tác trên trang để chúng tôi có thể cung cấp các công cụ và trải nghiệm website tốt hơn cho bạn trong tương lai. Chúng tôi có thể thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để có thể hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web này. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin cá nhân được thu nhập thông qua chúng tôi ngoại trừ trường hợp giúp chúng tôi tiến hành và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài. Tuy nhiên không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy giúp chúng tôi điều hành trang web này, giúp chúng tôi tiến hành công việc kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này phù hợp với luật thực thi chính sách trang web của chúng tôi, để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc những người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không thể nhận dạng có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

Liên kết của bên thứ ba

Theo quy định, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web bên thứ ba này có các chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính trung thực của trang web này và hoan nghênh mọi phản hồi của bạn về trang.

Tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em

Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người từ 13 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 13 tuổi, theo yêu cầu của COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em), sẽ không cho phép bạn sử dụng trang web này.

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trang web của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, những thay đổi ấy sẽ được cập nhật tại đây.